Kwetsbaarheid

Durf je kwetsbaar te zijn?

Kwetsbaarheid wordt vaak ´als zwak(te)’ gezien door mensen. Google ook maar eens op de definitie van kwetsbaarheid. Als haptotherapeut zie ik dat anders. Ik zie kwetsbaarheid meer als kracht. Als authenticiteit.

Kwetsbaarheid heeft ook te maken met raakbaarheid. Durf je jezelf nog te laten raken door iets of iemand? Weet en voel je nog wat jou als persoon raakt?

Als je door iets wordt geraakt, dan raakt het aan je kern (je gevoel). Dit voel je vaak in de vorm van een emotie. Het maakt je blij, boos, bang of verdrietig. Als iets, of een situatie, een emotie oproept dan doet het wat met jou als persoon. Het is (mogelijk) belangrijk voor je. Het is in ieder geval iets wat dichtbij jouw kern staat. Iets wat jou jou maakt.

Als je wordt geraakt, durf je dat dan ook te uiten? Durf je het te delen met de ander, de buitenwereld? Dat heeft dan weer te maken met kwetsbaarheid. Kwetsbaar durven zijn.

Laten zien en/of uitspreken wat jou raakt, daar is (vaak) moed voor nodig.
Als je durft te delen wat je van binnen voelt leidt dat vaak tot meer begrip bij de ander.
Het geeft meestal ook een verdieping van jullie relatie en meer verbinding. Je leert jezelf (en de ander) beter kennen.

Kwetsbaar in het leven staan, betekent ‘open staan’ in je gevoel. Om jezelf te kunnen laten raken door iets of iemand, moet je in ieder geval contact hebben met jouw eigen gevoel. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het ‘lijntje met je gevoel’ kan door opgedane levenservaringen verloren zijn geraakt.

Weet je niet goed meer wat jou raakt? Ben je ergens het lijntje met jezelf en je gevoel kwijtgeraakt? Of voel je juist wel van alles, maar weet je dit niet (altijd) goed te duiden dan kan haptotherapie misschien een uitkomst zijn. Kijk dan bij contact voor het maken van een afspraak.