Contact

Haptonomie gaat over gevoel en contact.

Maar weinig mensen weten dat het woord contact letterlijk met gevoel betekent. Gevoel en contact kunnen dus niet zonder elkaar. Contact is namelijk afgeleid van con-tactus (afkomstig uit het latijn) wat ‘met gevoel(szin)’ betekent.

We hebben het in onze maatschappij al snel en gemakkelijk over contact, en hier is natuurlijk niets verkeerd aan. Maar (echt) contact is niet altijd zo vanzelfsprekend. Vanuit de haptonomie bekeken is het maar de vraag of we altijd contact hebben. In mijn blog over haptonomie heb ik al eerder geschreven dat onze maatschappij veelal gericht is op het denken, wat we zien en horen maar veel minder op wat we voelen.
Als we vanuit ons hoofd (cognitief) met elkaar praten is het vaak meer communiceren, maar het hoeft geen contact te zijn. Voor contact moet je namelijk iets van eigen gevoel inbrengen. Jezelf (kunnen) laten voelen aan de ander.

Contact gaat niet alleen over jou en de ander, maar ook over het contact met jezelf. Soms zijn mensen door opgedane levenservaringen ‘het lijntje’ met hun gevoel kwijt geraakt. Niet meer ‘in contact’ staan met jezelf kan leiden tot een ontevreden gevoel, verstoorde relaties en allerhande lichamelijke en psychische klachten. Hier kan haptotherapie een uitkomst bieden. Door weer te gaan voelen krijg je weer zicht op wie je in wezen bent. Gevoel kan dan als kompas fungeren om weer ‘op koers’ met jezelf te komen.

Wil je meer te weten komen over (het) contact met jezelf en met de ander, kijk dan bij contact op mijn website voor het maken van een afspraak.