Haptonomie

Haptonomie gaat over de balans tussen denken, voelen en handelen.
In de huidige maatschappij zijn we veelal gericht op het denken, wat we zien en horen maar veel minder op wat we voelen. Het belang van het gevoel is vaak ondergeschikt geraakt.

In de Haptonomie staat voelen centraal.
Door naar binnen te voelen houden we contact met onszelf, onze verlangens en emoties. Door naar buiten te voelen kunnen we ons op de omgeving en de ander afstemmen.

We krijgen vanuit ons lichaam de hele dag door signalen over hoe het met ons is.
Weer leren ‘luisteren’ naar je lichaam maakt je opnieuw bewust van je lichaam en gevoelssignalen.
Je lichaam kan je namelijk veel ‘vertellen’ over jezelf, over je omgeving en over je relaties met anderen.

De tastzin is het eerste zintuig dat zich ontwikkelt in de buik van onze moeder. Uit onze tastzin ontstaan alle andere naar buitengerichte zintuigen (horen, zien, ruiken en proeven). De tastzin wordt dan ook wel de moeder van alle zintuigen genoemd.

Ieder mens kan dus voelen maar niet iedereen staat meer in contact met zijn of haar gevoel.
Niet (meer) in contact staan met je gevoel en lichamelijkheid kan leiden tot een ontevreden gevoel, verstoorde relaties en allerhande lichamelijke en psychische klachten.
Hier kan haptotherapie een uitkomst bieden.

Haptotherapie

Het doel is om in gesprek, door directe aanraking en oefening weer in contact te komen met het (basale) eigen gevoel en lichamelijkheid. Als mens heb je namelijk niet alleen een lichaam maar zijn we ook ons lichaam. In de Haptotherapie leert iemand weer ‘luisteren’ naar het eigen lichaam en eigen gevoel serieus te nemen.

Door het voelen kun je ook persoonlijke grenzen laten ervaren. Wat doet goed en wat niet? Hoe wordt er omgegaan met eigen grenzen, pijn, angst, verdriet en boosheid? Gevoel ontstaat vanuit het emotionele centrum in onze buik. Hier ‘huist’ ook onze eigenheid.
Door weer te gaan voelen krijg je weer zicht op wie je in wezen bent. Dit zicht kan door opgedane levenservaringen verloren zijn geraakt. Soms weet je even niet meer waar je staat en hoe je verder moet. Gevoel kan dan als kompas fungeren om weer ‘op koers’ met jezelf te komen.

Als gevoel er (weer) mag zijn nemen lichamelijke en geestelijke blokkades af. Je komt weer ‘lekker in je vel’ te zitten. Je leert weer recht te doen aan gevoelens die zijn weggestopt en deze krijgen weer een plek in je leven.

Wanneer Haptotherapie

Haptotherapeutische begeleiding kan zinvol zijn bij:

  • lichamelijke en/of geestelijke overbelasting
  • overspanning en/of (dreigende) burn-out
  • depressiviteitsklachten, weinig levenslust
  • moeite met (stellen van) grenzen
  • identiteitsvragen
  • spanningsklachten (bijvoorbeeld hyperventilatie, hoofdpijn, buik en/of maagklachten)
  • weinig zelfvertrouwen, (faal)angst
  • chronische vermoeidheid, verminderde vitaliteit
  • vragen op gebied van motivatie, persoonlijke groei en of zingeving
  • relationele problemen